Leibst Plåtslageri AB

Ditt naturliga val inom utveckling och produktion av brandövningsanläggningar.

Vad vi gör

Vi har arbetat med att utveckla och producera brandövningsanläggningar i över 35 års tid.

Under åren har vi skapat oss en stor erfarenhet och arbetat fram ett koncept som klarar av de tuffa kraven som ställs under olika sorters brandövning. Under många år har man byggt i sjöcontainrar. Men för att möta framtidens miljökrav och för att öka hållbarheten så har vi utvecklat ett nytt koncept inom ämnet brandövning.

En modulbyggd brandövningscontainer är byggd i enbart cortenstål och är 100 % återvinningsbar. Brandmodulen är invalvad och samlar upp allt släckvatten. Tack vare konceptet med sektioner och bultförband så är det enbart fantasin som begränsar planlösningen. Vi bygger alltid efter kundens önskemål och krav, endast fantasin sätter gränser.

Har du några frågor eller tankegångar så hör av dig till
Eric Nilsson eller Martin Nilsson.